Política de privacitat

En PUNT TV COMUNICACIÓ AUDIOVISUAL SL ens preocupem per la privacitat i la transparència.

A continuació, us indiquem en detall els tractaments de dades personals que realitzem, així com tota la informació relativa a aquests.

Qui és el responsable del tractament de les seves dades?

 • Empresa titular de la web: PUNT TV COMUNICACIÓ AUDIOVISUAL SL
 • C.I.F.: B64517121
 • Domicili: C/ SANTA DIGNA, 7 1 OFICINA 1 – 08720 – VILAFRANCA DEL PENEDÈS – BARCELONA
 • Telèfon: 938921531
 • E-mail: info@punttv.net

Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades?

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si a PUNT TV COMUNICACIÓ AUDIOVISUAL SL estem tractant, o no, dades personals que els concernin.

Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per als fins que van ser recollides. Igualment, tenen dret a la portabilitat de les seves dades.

En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament les conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions.

En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. En aquest cas, PUNT TV COMUNICACIÓ AUDIOVISUAL SL deixarà de tractar les dades, llevat per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

Podrà exercir materialment els seus drets de la següent forma: dirigint-se a info@punttv.net o a C/ Santa Digna, 7 1 08720 Vilafranca del Penedès Barcelona.

Quan es efectuï l’enviament de comunicacions comercials utilitzant com a base jurídica l’interès legítim del responsable, l’interessat podrà oposar-se al tractament de les seves dades amb aquesta finalitat.

Si ha atorgat el seu consentiment per a alguna finalitat concreta, té dret a retirar el consentiment atorgat en qualsevol moment, sense que això afecti a la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

En cas que senti vulnerats els seus drets pel que fa a la protecció de les seves dades personals, especialment quan no hagi obtingut satisfacció en l’exercici dels seus drets, pot presentar una reclamació davant l’Autoritat de Control en matèria de Protecció de Dades competent a través del seu lloc web: www.aepd.es.

Tractament de les dades dels contactes web

Quina finalitat tenim amb el tractament de les seves dades personals?

En PUNT TV COMUNICACIÓ AUDIOVISUAL SL tractem la informació que ens faciliten les persones interessades amb la finalitat d’atendre la seva sol·licitud i enviar-li comunicacions comercials i/o newsletters. En el cas que no faciliti les seves dades personals, no podrem complir amb les finalitats descrites. No es prendran decisions automatitzades basades en les dades proporcionades.

Per quant de temps conservarem les seves dades?

Les dades es conservaran mentre l’interessat no sol·liciti la seva supressió.

Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?

Us indiquem la base legal per al tractament de les seves dades:

 • Execució d’un contracte: Atendre la seva sol·licitud.
 • Consentiment de l’interessat: Enviar-li comunicacions comercials i/o newsletters, inclosa per via electrònica.

A quins destinataris es comunicaran les seves dades?

No se cediran dades a tercers, llevat obligació legal.

Transferències de dades a tercers països

Estan previstes les següents transferències de dades a tercers països:

 • Dropbox Inc, amb la finalitat de Còpia de seguretat de les dades. La garantia per aquesta transferència s’ha establert a través de: Clàusules tipus de protecció de dades. Pot consultar informació addicional en: https://www.dropbox.com/privacy.
 • Mailchimp, amb la finalitat d’Enviament de comunicacions comercials i newsletters. La garantia per aquesta transferència s’ha establert a través de: Consentiment explícit de l’interessat. Pot consultar informació addicional en: https://policies.google.com/privacy?hl=es.

Com hem obtingut les seves dades?

Les dades personals que tractem a PUNT TV COMUNICACIÓ AUDIOVISUAL SL provenen de: El mateix interessat.

Tractament de les dades del correu electrònic

Quina finalitat tenim amb el tractament de les seves dades personals?

En PUNT TV COMUNICACIÓ AUDIOVISUAL SL tractem la informació que ens faciliten les persones interessades amb la finalitat de Prestar-los els serveis que ens ha sol·licitat, atendre les seves sol·licituds d’informació i enviar-li comunicacions comercials i/o newsletters. En el cas que no faciliti les seves dades personals, no podrem complir amb les finalitats descrites. No es prendran decisions automatitzades basades en les dades proporcionades.

Per quant de temps conservarem les seves dades?

Les dades es conservaran mentre l’interessat no sol·liciti la seva supressió.

Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?

Us indiquem la base legal per al tractament de les seves dades:

 • Execució d’un contracte: Atendre la seva sol·licitud.
 • Consentiment de l’interessat: Enviament de comunicacions comercials i/o newsletters.
 • Interès legítim del Responsable: Contacte i enviament de comunicacions comercials basat en l’interès demostrat.

A quins destinataris es comunicaran les seves dades?

No se cediran dades a tercers, llevat obligació legal.

Transferències de dades a tercers països

Estan previstes les següents transferències de dades a tercers països:

 • Dropbox Inc, amb la finalitat de Còpia de seguretat de les dades. La garantia per aquesta transferència s’ha establert a través de: Clàusules tipus de protecció de dades. Pot consultar informació addicionalen: https://www.dropbox.com/privacy.
 • Mailchimp, amb la finalitat d’Enviament de comunicacions comercials i newsletters. La garantia per aquesta transferència s’ha establert a través de: Consentiment explícit de l’interessat. Pot consultar informació addicional en: https://mailchimp.com/legal/privacy/.

Com hem obtingut les seves dades?

Les dades personals que tractem a PUNT TV COMUNICACIÓ AUDIOVISUAL SL provenen de: El mateix interessat.

Tractament de les dades de videovigilància

Quina finalitat tenim amb el tractament de les seves dades personals?

En PUNT TV COMUNICACIÓ AUDIOVISUAL SL tractem la informació que ens faciliten les persones interessades amb la finalitat de garantir la seguretat de les persones, béns i instal·lacions usant els sistemes de videovigilància. En el cas que no faciliti les seves dades personals, no podrem complir amb les finalitats descrites. No es prendran decisions automatitzades basades en les dades proporcionades.

Per quant de temps conservarem les seves dades?

Les dades es conservaran un màxim de trenta dies, llevat de comunicació a Forces i Cossos de Seguretat, i/o Jutjats i Tribunals.

Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?

Us indiquem la base legal per al tractament de les seves dades:

 • Missió en Interès públic: Garantir la seguretat de les persones, béns i instal·lacions

A quins destinataris es comunicaran les seves dades?

Les dades es comunicaran als següents destinataris:

 • En el seu cas, les forces i cossos de seguretat de l’Estat, així com Jutjats i Tribunals, amb la finalitat d’aportar les imatges si s’ha comès un delicte (requisit legal).

Transferències de dades a tercers països

No estan previstes transferències de dades a tercers països.

Com hem obtingut les seves dades?

Les dades personals que tractem a PUNT TV COMUNICACIÓ AUDIOVISUAL SL provenen de: El mateix interessat.