Maria Batet

Client: Valors d’empendre
Projecte: Video animació
Data: 2014

Entrenar la creativitat per a ser un bon emprenedor. Sota aquest concepte Punt TV ha realitzat quatre vídeos per al programa formatiu “Mètode 180, entrenaments per emprendre”. La iniciativa ha estat desenvolupada per l’entrenadora d’emprenedors Maria Batet, responsable de l’entitat Valors d’emprendre.
Aquest tipus de mètode és autoformatiu, és per aquesta raó que era necessari l’elaboració d’un conjunt de peces audiovisuals que facilitessin el seguiment del curs. Seguint la metodologia de treball del mapa mental, Punt TV va elaborar quatre vídeo animacions. A partir de paraules claus i animacions, es va construïr un esquema visual que acompanya el discurs de la persona que explica els continguts, en aquest cas, Maria Batet.