Espot Cafès Novell

Client: Cafès Novell
Projecte: Espot publicitari
Agència: Compact fmrg
Data: 2017

Cafès Novell s’ha estrenat a televisió amb un anunci realitzat colze a colze entre Punt TV i Compact fmrg. L’anunci ha servit per a donar a conèixer les càpsules de cafè compostables que l’empresa ha presentat recentment. La campanya es va emetre per TV3 durant les darreres setmanes del 2017 en un esport de dos formats diferents (20 i 10 segons).

Dins de la mateixa promoció, s’ha creat una segona peça feta amb motion, una tècnica d’animació que s’ha difós pels seus perfils de xarxes socials i la seva pàgina web, on explica amb més profunditat les característiques de les càpsules compostables.